lunes, 12 de abril de 2010

Les edats de l'Història

Actualment a Coneixement del Medi, estem estudiant Història; començarem fent un petit repàs (informació extreta de la interessant web http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/).Les edats en què es divideix la història són :
 1. Prehistòria (des de l'aparició de l'ésser humà fins al tercer mil·lenni aC).
 2. Edat antiga (del tercer mil·lenni aC al 476 dC). S'inicià amb l'aparició de l'escriptura i acabà amb la caiguda de l'imperi Romà d'Occident.
 3. Edat mitjana (del 476 al 1492). Comprèn un període de 1000 anys, del segle V al segle XV, i la descoberta europea d'Amèrica.
 4. Edat moderna (del 1492 al 1789). Arriba fins a l'esclat de la Revolució Francesa i es caracteritza per la creació dels estats europeus moderns i la seva expansió per altres continents.
 5. Edat contemporània (del 1789 fins a l'actualitat).


I ara, una petita aclaració sobre això dels segles i els mil·lenis:
 • El recompte del temps històric:
  • Per determinar un moment concret en el temps quan parlem d'història fem servir la cronologia. Aquesta utilitza diferents unitats:
   • Any (12 mesos).
   • Lustre (5 anys).
   • Dècada (10 anys).
   • Segle (100 anys).
   • Mil·lenni (1000 anys).
 • Per a designar els segles i els mil·lennis utilitzem les xifres romanes. Malgrat que tots els anys del segle en que vam néixer comencen per 19, aquest s'anomena segle 20 perquè, el segle que va anar de l'any 1 al 100 fou el segle I i no el 0.
 • Per a anomenar correctament un segle cal sumar una unitat a la xifra de les centenes (o a la dels milers si n'hi ha).
  • Exemple: Any 476 és 4+1=5; segle V.
  • Any 1789 és 17+1=18; segle XVIII.
 • A Occident el punt de referència per a mesurar el temps és el naixement de Crist. Els fets ocorreguts abans de Crist es daten "aC" i els de després "dC".

No hay comentarios:

Publicar un comentario